В съвременното животновъдство, се отделят милиарди долари и евро за осигуряване на най- добрите:

 • Генетика.
 • Хранене.
 • Оборудване.
 • Лечение.

Наблюдението ни и професионалната ни работа  с ферми в над 86 държави в света, показа, че собствениците и мениджърските екипи отделят много време и средства за да бъдат в тон с най-върховите постижения в своят отрасъл.

 

Всичко се прави с една цел: Постигане на по високи добиви като продукция и понижаване на разходите за тази продукция.

 

Целта е ясна: Фермата да бъде максимално печеливша.

 

Нашият екип има огромен опит в този бранш. Част от екипа ни се състои от професори с 40 – 50 годишен опит, в областта на животновъдството и ветеринарната медицина.

 

Констатацията ни е, че всички фермери а и науката, устремени да търсят най-доброто като генетика, хранене, оборудване и лечение, забравят най-важното: Водата!

 

Може би, ще кажете: Какво ни интересува  водата? Нали сме осигурили необходимите количества вода изискуеми по норматив за всяко животно или птица във фермата.

Но ние ще Ви попитаме:

Нима смятате, че качеството на водата за Вашите животни няма никакво значение?

 

Нима мислите,  че качеството на водата не дава отражение върху резултатите от получената продукция във Вашата ферма?

 

Нима мислите,  че качеството на водата не дава отражение върху здравният статус на Вашите животни?

 

Можем да Ви зададем още много въпроси.

 

Но целта ни не е да задаваме въпроси , а да предложим устойчиви, положителни икономически решения.

 

Преди да Ви дадем решението, ще Ви провокираме с още информация:

 

 

Какво се случва на практика навсякъде по света? Работниците, служителите, зоо-инженерите , ветеринарните лекари, мениджърите и собствениците  на ферми денонощно работят. Дават всичко от себе си.

 

В следствие на техният труд и направените инвестиции фермите имат:

 • Ограда целяща спиране на достъп на диви и други животни /с цел предотвратяване на болести и зарази/.
 • Контролиран достъп с филтри за вход на служители, посетители и МПС-та/с цел предотвратяване на болести и зарази/.
 • Програми за почистване и дезинфекця. /с цел предотвратяване на болести и зарази/.
 • Здравен мониторинг.
 • Ваксинации.
 • Профилактично третиране с медикаменти.
 • Лечение при необходимост/ а то все е необходимо/.

 

Всяка болест намаля печалбата на фирмата.

 

За съжаление има болести които могат да доведат до фалита на фермата или до необходимостта от умъртвяване на животните в нея.

 

 

Употребата на антибиотици е повсеместна. В целият свят, антибиотиците се използват и за профилактика и за лечение.

 

Да, но с новите директиви забраняващи от 2020 година ползването на антибиотици с профилактична цел, за ветеринарните лекари мисията по опазване на здравният статус във фермата става от сложна до невъзможна.

 

И защо Ви разказваме всичко това?

 

Казвате си – аз го знам!

 

Разказваме Ви всичко, защото от 50 години наблюдаваме как фермите се превръщат в непристъпни крепости и бастиони.

 

Виждаме как денонощно се дезинфикцира и лекува .

 

Виждаме как денонощно се води борба с невидимият враг – болестта.

 

Но!

 

През цялото време има една широко отворена врата за болестите, към Вашата ферма.

 

Коя врата ли?

 

Това е Вашият водоизточник!

 

При 100% от водоизточниците, никой не може да каже какъв път е изминала водата докато стигне до поилката на Вашите животни.

 

Кръговрата на водата е дълъг.

 

Това че при Вас водата идва от Вашият сондаж, извор, река, кладенец или езеро , не означава, че водата не е пътувала стотици, дори и хиляди километри.

 

И докато е пътувала, както вече обяснихме в този сайт, в директорията ЗА ADVA BP, шанса да е заразена с вируси, паразити и патогенни бактерии и микроорганизми е сто процентов.

 

И това че Вие може би правите мониторинг веднъж годишно на водата от водоизточника, нищо не означава. Обикновено мониторинга е само за тежки метали. Но дори и да е за патогени, всеки литър вода които се ползва във Вашата ферма е различен.

 

Не всеки литър. Всяка капка вода е различна.

 

И всяка капка вода е потенциален преносител на болести и зарази.

 

Няма филтри които да Ви гарантират обезвреждането на патогените.

 

Единственото решение за 100 %-ва Био защита на всяка капка, за всеки литър,  за всеки галон вода във Вашата ферма е ADVA BP.

 

Чрез апаратите за Био-защита ADVA BP, ние Ви гарантираме следното:

 

 • Осигуряваме Ви пълна био-защита на водата Във Вашата ферма.

 

 • Премахваме от водата :
  • Вируси
  • Бактерии
  • Микроорганизми
  • Паразити
  • Патогени
  • Тежки метали
  • Химикали

 

 • Преструктурираме водата и я правим много по усвоима от организма на Вашите животни./ Професор Хироми Шиня я нарича „Правилна“/

 

 • Гарантираме Ви засилване на имунитета на Вашите животни.

 

 • Гарантираме Ви по-добър здравен статус.

 

 • Гарантираме Ви по-висока продуктивност.

 

 • Гарантираме Ви по-нисък разход на фураж.

 

 • Гарантираме Ви от 5 до 15 % икономическа ефективност на фермата./В зависимост от Вашето животновъдство и типа ферма/.

 

 

Представяме Ви ефекта който ще получите в различните въдства: 

 

 1. Говедовъдство

 

Без промяна на храненето, само поради био-защитата и  структурирането на водата, чрез ADVA BP се постигат следните ефекти:

 • Повишен млеконадой средно между 5 и 10 % при млечните крави
 • По бърз угоителен период при месодоайното животновъдство
 • Повишено усвояване на фуража.
 • Понижаване на себестойността на фуража
 • Повишена консумация на вода в летните месеци.
 • Запазване на консумацията на фураж в летните месеци.
 • Подобрен тургур на кожата
 • Подобрен тургур на вимето
 • Намаляване на броя на маститите
 • Повишаване на броя на лактациите.
 • Намаляване на амоняка в урината
 • По добър микроклимат във фермата
 • По здрави копита
 • По здраво виме в следствие на по добрата хигиена
 • По добра разтворимост на млеко заместителите за телетата.
 • Намаляване на броя на заболяванията във фермата
 • Активна био защита на фермата чрез водата.

 

 1. 2. Свиневъдство

 

 • По добро усвояване на фуража
 • Намаляване на разхода на фураж
 • Повишен прием на вода при свинете майки
 • Съкращаване на угоителният период
 • По голям брой живо родени прасенца
 • По голям брой отбити прасенца
 • Повишаване на броя на опрасванията на свиня майка
 • Намаляване на амоняка в урината
 • По добър микро климат във фермата
 • Намаляване на броя на заболяванията във фермата
 • Активна био защита на фермата чрез водата.

 

 

 1. Птицевъдство

 

 • По добро усвояване на фуража
 • Намаляване на себестойността на фуража
 • Повишен прием на вода при птиците
 • Съкращаване на угоителният период при бройлерите
 • По голям брой снесени яйца при носачките и родителските стада
 • По голям % люпимост
 • Намаляване на амоняка в постелята
 • По добър микро климат във фермата
 • Намаляване на броя на заболяванията във фермата
 • Активна био защита на фермата чрез водата.

 

 1. 4. Спортни и ездитни коне

 

 • По добро усвояване на фуража
 • Намаляване на себестойността на фуража
 • Повишен прием на вода
 • Отличен тургур на кожата
 • Лъскава козина
 • Отлична здравина на копитата
 • Повишена сила
 • Повишена издържливост
 • Пълна хидратация на организма на коня
 • Удължаване на състезателният период
 • Пълна превенция на мускулите, сухожилията и ставите на коня.
 • Намаляване на амоняка в урината
 • По добър микро климат в конезавода
 • Удължаване на живота на коня
 • Повишаване на броя на ражданията на кобилите.
 • Намаляване на броя на заболяванията в конезавода
 • Активна био защита на конезавода чрез водата

 

 1. Аквакултури в затворени ре-циркулационни системи

 

 • Активна био защита на водата и пълното и обезвреждане от бактерии, вируси, микроорганизми и патогени
 • Повишаване на добива от аква култури
 • Създаване на устойчиво екологично, био производство
 • Намаляване или тотално премахване на разходите за медикаменти.
 • Енергизиране на водата.

 

 1. 6. Овцевъдство:

 

Без промяна на храненето, само поради био-защитата и  структурирането на водата, чрез ADVA BP се постигат следните ефекти:

 • Повишен млеконадой средно между 5 и 10 % при млечните овце.
 • По бърз угоителен период при месодоайното овцевъдство.
 • Повишен добив на вълна.
 • Повишено качество на вълната.
 • Повишено усвояване на фуража.
 • Понижаване на себестойността на фуража.
 • Повишена консумация на вода в летните месеци.
 • Запазване на консумацията на фураж в летните месеци.
 • Подобрен тургур на кожата.
 • Подобрен тургур на вимето.
 • Намаляване на броя на маститите.
 • Повишаване на броя на лактациите.
 • Повишаване на плодовитостта.
 • Намаляване на амоняка в урината.
 • По добър микроклимат във фермата.
 • По здрави копита.
 • По здраво виме в следствие на по добрата хигиена.
 • По добра разтворимост на млеко заместителите за агнета.
 • Намаляване на броя на заболяванията във фермата.
 • Активна био защита на фермата чрез водата. 

 

 1. Козевъдство:

 

Без промяна на храненето, само поради био-защитата и  структурирането на водата, чрез ADVA BP се постигат следните ефекти:

 • Повишен млеконадой средно между 5 и 10 % при млечните кози.
 • По бърз угоителен период при месодоайното козевъдство.
 • По-лъскава и здрава козина.
 • Повишено усвояване на фуража.
 • Понижаване на себестойността на фуража.
 • Повишена консумация на вода в летните месеци.
 • Запазване на консумацията на фураж в летните месеци.
 • Подобрен тургур на кожата.
 • Подобрен тургур на вимето.
 • Намаляване на броя на маститите.
 • Повишаване на броя на лактациите.
 • Повишаване на плодовитостта.
 • Намаляване на амоняка в урината.
 • По добър микроклимат във фермата.
 • По здрави копита.
 • По здраво виме в следствие на по добрата хигиена.
 • По добра разтворимост на млеко заместителите за ярета.
 • Намаляване на броя на заболяванията във фермата.
 • Активна био защита на фермата чрез водата. 

 

Нашият екип е готов при необходимост, да ви предложи допълнително следните услуги:

 • Пълен мониторинг на фермата
 • Пълен мониторинг на био защитата на фермата.
 • Пълен мониторинг на водата във Вашата ферма.
 • Пълен мониторинг на въздуха във Вашата ферма.
 • Пълен мониторинг на заболяванията във Вашата ферма.
 • Пълен мониторинг на храненето във Вашата ферма.
 • Годишни консултантски услуги с цел устойчиво въвеждане на иновативни технологии.

 

 

placeholder
Последвайте ни
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial