Представяме Ви метода и апаратурата за създаване на ADVA:

 

 

 

Вълнова технология ADVA

 

 

 

 

От незапомнени времена хората вярват в чудотворната сила на живата вода.

 

В днешно време все по-малко сме склонни да се доверяваме на митове и истории за чудеса, затова търсим тяхното рационално научно обяснение.

 

Ето защо със силата на разума и науката достигнахме и до тайната на “живата” вода.

 

Тя не е омагьосана, не е плод на необосновани вярвания – тя просто е вода, безупречно пречистена, обогатена, преструктурирана с разбити водни молекули, алкална с антиоксидантни свойства и с положително информационно послание, заради които я наричаме „жива“.

 

Съвременната наука безспорно доказа  защо живата вода се приема като чудодейна – колкото по-високо е нивото на PH и колкото по-добре е хидратиран организма, толкова по-устойчив е той на всякакви външни влияния и болести.

 

Като изходихме от факта, че структурата на водата е много важна, създадохме методика за получаване на вода с необичайни свойства и я доразработихме в технология, която ни позволява водата, наречена от нас ADVA,  да достигне до вас.

 

Разработената и патентована от нас технология за производство на жива, алкална вода с електролити, е уникална с естеството си!

 

Ние на практика претворяваме правилния воден кръговрат и пресъздаваме процесите на пречистване на водата, на нейния път от земните недра до нейното извиране на повърхността.

 

Това за нас не е само цел!

 

Чрез всички тези процеси, създадени от природата, ние въздействаме на водната молекула, за да създадем реално съвършенната вода!

 

Етапите през които преработката на водата минава,  в различните модули от апаратурата ни,  са специфични и последователни.

 

Те имат за цел да структурират водната молекула:

Вълново активиране на водата:

 

Активираната и структурирана вода „жива“ и „мъртва“, получена чрез йонизация и кавитация придобива съвършено нови свойства.

 

 

По своите параметри, ADVA е частично съвместима с телесните течности (кръв, лимфа, междуклетъчна течност и др.).

 

Сложен модул от инсталацията, наречен реактор, йонизира водата и променя свойствата и качествата й чрез промяна на макро структурата на водните молекули, по методика софтуерно зададена от нас.

 

Това е най-иновативната  и високотехнологична част на нашата методика и апатура, от която зависи качеството на водата.

 

Това прави ADVA и апаратите за био-защита на водите  ADVA BP, различни и недостижими за всичките останали Води и подобни устройства.

 

В реактора водата се йонизира и кавитира, което означава загуба или прибавяне на електрони и промяна на ъглите между атомите на водните молекули.

 

Там водата се превръща в алкална с помощта на контролиращата процеса микропроцесорна електроника и софтуер.

 

Постоянно автоматично се контролират pH, ORP и TDS в потока на изходната алкална вода.

 

Водата става алкална до рН 9.

 

Важно: При нашата технология високото pH 9 се постига само чрез електрофизичнипроцеси. Това е реално pH 9 на водата. Всяко покачване по-нагоре, вече води до получаване на вода, която дразни гърлото.

 

/Забележка: При много апарати за алкализиране на вода, или високо аблкални води, ще видите стойности на pH от 9,5 до 9,8! Да, те са възможни и реални, но са в следствие на минерализацията, която има водата или в следствие на солевите разтвори, които ползват апаратите за алкалзиране./

 Окси – редукционният потенциал става отрицателен ( –ORP) в следствие на натрупването на хидроксилни групи (ОН йони, които имат един свободен електрон и отрицателен елeктричен заряд).

 

Активирана вода ADVA е свръхнаситена с водородни молекули и водородни наномехурчета.

 

Образуват се също минерални наночастици и електролити.  По този начин всички минерали във водата, като калций, магнезий, калий, се превръщат в електролити и се абсорбират по лесно от клетките, което води до по-добро минерализация на клетъчно ниво.

 

 

Лесно преминаване на малките водни клъстери през клетъчната стена.

 

Чрез процесите на йонизиране и кавитация, молекулите на постъпващата вода се разделят от големите и неправилни структури  от 13 до 20 молекули и се преструктурират в групи от по 6 молекули.

Тези групи са с по-малък размер и правилна геометрична форма защото сме постигнали  правилно разпределение на електричните потенциали в молекулите на водата.

 

 

 

Малките клъстери бързо и лесно преминават през мембраните на клетките, което води до по-добро хидратиране на клетъчно ниво и лесно улавяне, изтегляне и изхвърляне на токсините от организма, чрез потта и урината.

 

Физико-химични процеси при йонизацията на водата:

 

 

 

 

Обикновено  движението на потокът на електроните става от отрицателния (-) полюс към положителния (+) полюс. При пускане на електрически ток движението на електронните потоци се променя в противоположна посока от положителния (+) полюс  към отрицателния (-) полюс. Правият електрически ток действа, като електро помпа и придвижва йоните във водата.

Водата се състои от водород и кислород. Молекулата на водата се разпада на два йона –положително зареден водороден катион Н+ и отрицателно зареден хидроксилен анион ОН- .

 

 

Обща реакция на разделяне на водата: 2 H2O → 2 H2 + O2

 

 

 

 

Преминавайки през всяка една камера, под въздействието на електрическите потенциали, водата се йонизира.

 

Йонизацията означава загуба или прибавяне на един електрон.

На отрицателно ( – ) зареденият електрод ( катод ) се установява излишък от електрони а на положително ( + ) зареден електрод ( анод ) се получава недостиг на електрони.

Катода ( – ) привлича положително ( + ) заредените йони (катиони) във водата, които се придвижват към него.

 

На него има излишък от електрони и той може да ги отдаде. Достигнали катода ( – ), йоните приемат електрон(и) от него и се редуцират:

Редукция на катода: 2 H+ + 2e → H2
(-) Полюс получава електрони 2 H2O + 2e → H2 + 2 OH
Катионите са йони с положителен заряд, като водорода  и на полезните за организма на човека минерали, натрий, магнезий, калий, калций и други.

 

Водата около катода с увеличаването на водородните йони ( Н + ) се насища и става с алкална реакция.

Анода (+ ) привлича отрицателно заредените йони (аниони) във водата, които се придвижват към него. Там те отдават електрони и се окисляват.

Окисление на анода: 4 OH → O2 + 2 H2O + 4 e
(+) Полюс губи електрони 2 H2O – 4e = 4 H+ + Oили 2 H2O → O2 + 4 H+ + 4e
Анионите  са йони на кислорода, хлора, флуора и др.

 

Водата около анода с увеличаването  на хидроксидните йони ( ОН – ) се насища и става с киселинна реакция.

Колкото електрони се приемат на анода, толкова електрони се отдават от катода.

 

Вторични реакции на катода и анода при електролизата:

 

Молекулите на електролитите, които постъпват  във водата се разпадат на йони с противоположни заряди. Разпадането се нарича електролитна дисоциация. Степента на дисоциацията определя относителната електрична проводимост на разтвора, а също и други свойства, които може да бъдат свързани теоретично с общия брой молекули и йони на електролита, образувани в разтвора.

Активен метал и хидроксиден йон: КOH ↔ К+ + OH

Реакция на катода (-): К+ +1e =Na0

Реакция на анода (+): 4OH −4e =2H2O + O2

Достига до насищане с йони на К: 4KOH → (електролиза) 4К + 2H2O + O2

Активен метал и хидроксиден йон: NaOH ↔ Na+ + OH

Реакция на катода (-): Na+ +1e =Na0

Реакция на анода (+): 4OH −4e =2H2O + O2

Достига до насищане с йони на Na: 4NaOH → (електролиза) 4Na + 2H2O + O2

 

Водата произведена чрез йонизация и освободена от алкалния порт е с по-висока стойност на рН и има излишък на електрони (E-), съдържа минерали, като калций и магнезий, които са във форма, която е по-подходяща за организма да се асимилира.

 

Всъщност, водата е с отрицателен елктричен заряд  заради съдържащите се в нея свободни електрони и отрицателни хидроксилни (-ОН) йони, които имат един свободен електрон. Това придава на  алкалната вода много мощни антиоксидантни свойства.

 

Понеже ADVA е готова да отдаде своите електрони, тя е заредена с енергия, която дарява на живите организми заедно с електроните.

 

ADVA е с отрицателно ORP в момента на производството (заради съдържащите се в нея свободни електрони и отрицателни хидроксилни (-ОН) йони).

 

ADVA осигурява безопасен източник на свободни електрони и блокира окислителния потенциал на свободните радикали. (Свободните радикали са молекулите, на които им липсва един електрон и това ги прави химически нестабилни. Активния кислород  е нестабилен, защото една молекула има електрон повече от молекулярния кислород (О2) и има склонност да изстрелва този електрон към нормалната клетка и така да причини нейната смърт. За да се стабилизират кислородните молекули  трябва да отнемат електрони от други молекули. За целта атакуват здрави клетки, разстройват тяхното ДНК, повреждат ги и ги убиват).

 

С други думи, ADVA е мощен и много бързодействащ антиоксидант, по-силен от всякакви храни и добавки/ защото много по бързо се усвоява от организма/.

 

ADVA е алкална , структурирана и е съставена от малки по размер клъстери и за това е  способна за кратко време да достигне до всички клетки в тялото!

 

ADVA хидратира клетките, като им предоставя голямо количество свободни електрони. Допълнителна полза от реакцията между свободни радикали и ОН отрицателни йони е отделянето на кислород, което зарежда организма с голямо количество енергия.

 

Особено важен е фактът, че ADVA е  естествен продукт подходящ за всекидневна употреба, спомагащ за активизация на вътрешните сили на организма.

 

П.П. Екипът на ADVA INTERNATIONAL си запазва правото да не публикува детайлите касаещи патента на компанията.

placeholder
Последвайте ни
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial