ADVA International е английска компания

 

 

Ние разработваме и  реализираме иновативни проекти, чрез които  въвеждаме в бита на хората и в индустрията ,    иновативни изобретения,  за устойчиво интелигентно интегриране на технологии,  за електро-физични и био-резонансни  въздействия върху вода и въздух с цел,  постигане на био-защитни и здравословни ефекти върху хора, растения и животни!

ADVA International има представителства и клонове в България, САЩ, Мексико.

Международният екип на ADVA е изцяло посветен на своята мисия, а именно да направи ADVA достъпна за хора от цял ​​свят и да промени живота им към по-добро.

ADVA International  работи в следните направления:

 • Разработване и патентоване на метод и апаратура за производство на биологично активна структурирана лечебна вода ADVA.
 • Разработване на функционални храни и хранителни добавки за спортисти .
 • Разработване на функционални храни и хранителни добавки за хора със специфични нужди.
 • Разработване на технологии и апаратура за обезвреждане на вируси, бактерии, алергени и други патогени чрез електромагнитни и био-резонансни вълни.
 • Разработване на фото – каталитични  бои , обезвреждащи вредните съединения във въздуха.
 • Разработване на безалкохолни напитки с билкови и натурални есенции.
 • Разработване на алтернативни методи за лечение на бактериални инфекции.
 • Разработване на технологии за биологично земезделие.
 • Разработване на Био защитни методи и апаратури за растениевъдството, животновъдството, млеко преработвателната индустрия, месо преработвателната индустрия, водни басейни, плувни басейни, СПА центрове, Обществени бани и други.
 • Разработване на методики за получаване на алтернативни горива или увеличаване на енергийният коефициент на горивата.
 • Разработване на фуражни добавки за животновъдството.
 • Разработване на хранителни добавки за профилактика на онкологични заболявания.
 • Разработване на противопожарни бои.
 • Разработване на млекозаместители.
 • Разработване на плесенни инхибитори.
 • Разработване на ултразвукови апаратури за деструктуриране на целулозата.
 • Разработване на нано технологии.
 • Разработване на пробиотици.

ADVA International осъществява  следните дейности:

 • Научно изследователска.
 • Експериментална.
 • Производство и интегриране на изобретените методи, технологии, апарати и продукти в бита на хората и в индустрията!
 • Социална дейност чрез фондация за подпомагане и развитие.

 

placeholder
Please follow & like us
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram